Cilindre Italijanskih proizvođača AGB,ICSA,POTENT odlikuje izuzetan kvalitet i funkcionalnost. U ponudi su cilindri različitih završnih obrada,stepena zaštite,sa i bez dugmeta,kao i sa majistorkim ključem.Cilindri sa majistorskim ključem su naročito popularni kod novoizgrađenih stambenih objekata,gde nakon prve upotrebe vlasničkog ključa,majistorki ključ gubi svoju funkciju i sa njim se vrata više ne mogu otključati.
Back to Top